Demoversie spel 'Duurzaamheid: waar geef jij je talenten aan?'

De demoversie van het spel Duurzaamheid: waar geef jij je talenten aan? biedt je mogelijkheden om je betrokkenheid bij duurzaamheid te ontdekken.

Op de volgende pagina krijg je 36 velden te zien. Elk veld staat voor een duurzaam thema waarbij je je betrokken kunt voelen. De velden zijn verschillend van kleur: groen, rood en blauw.

De groene velden hebben te maken met ecologische duurzaamheid (planet), anders gezegd: met de kwaliteit van het ecosysteem Aarde en het gebruik door mensen van dit systeem.

De rode velden gaan over sociaal-culturele duurzaamheid (people), anders gezegd: over de lichamelijke en geestelijke kwaliteit van het (samen)leven van mensen.

De blauwe velden hebben betrekking op economische duurzaamheid (profit of prosperity), anders gezegd: de kwaliteit van het economisch systeem dat goederen produceert en diensten levert.

Eén veld heeft de kleur grijs. Dit veld staat voor thema’s die niet onder één van de andere 35 velden valt onder te brengen.

Ga naar de volgende kolom