Maak een mindmap

Je kunt van de uitgekozen duurzame thema’s een mindmap maken, waarin je aan jezelf duidelijk maakt wat voor jou zoal met een bepaald thema te maken heeft.
De volgende vragen kunnen je hierbij helpen:
- Welke maatschappelijke problemen doen zich voor rond dit thema?
- Wie ondervinden de gevolgen hiervan? Hoe beleven ze dat?
- In hoeverre heb jijzelf ermee te maken? Hoe beleef je dat?
- Door wie of wat zijn de problemen veroorzaakt?
- Welke duurzame oplossingen zie jij voor deze problemen?
- Wie kunnen bijdragen aan het oplossen van deze problemen?
- In hoeverre voel jij je betrokken bij dit thema?
- Wat is jouw eigen verantwoordelijkheid voor de totstandkoming van oplossingen?
- Wat is de verantwoordelijkheid van anderen?


Trek je conclusies als je klaar bent met het maken van de mindmap en deel ze met je collega’s en/of vrienden.