Websites

Er zijn vele websites waarop je informatie kunt vinden die kunnen inspireren bij het zoeken naar manieren waarop je in je (werk)omgeving uitdrukking geeft aan je betrokkenheid bij duurzame therma's. Hieronder tref je een selectie aan:

MVO Nederland — http://www.mvonederland.nl/                                                                                                                     MVO Nederland is de kennis- en netwerkorganisatie voor mvo met veel informatie voor ondernemers die hun bedrijfsvoering willen verduurzamen.

Urgenda — http://www.urgenda.nl/                                                  Urgenda is een actie-organisatie voor duurzaamheid en innovatie met veel projecten en ideeën.

Duurzom — http://www.duurzom.nl/                                                 Duurzom is een ontwikkelingsmaatschappij die mkb-ondernemers met duurzame ambities ondersteunt.

FNV — http://www.fnv.nl/
Voor de vakcentrale FNV is duurzaamheid een belangrijk thema.

MVO Platform — http://mvoplatform.nl/                                            Het MVO Platform is een netwerk van maatschappelijke organisaties en vakbonden actief op het terrein van internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Op de website staat onder meer het MVO Referentiekader, dat op grond van internationaal overeengekomen normen en principes over goed bestuur en verantwoord maatschappelijk gedrag duidelijk maakt wat van het bedrijfsleven mag worden verwacht op het gebied van mvo. 

MVO Vlaanderen — http://www.mvovlaanderen.be/                          Op de website van het Vlaamse kenniscentrum voor mvo staat onder meer de Praktijkgids Duurzaam Werken: suggesties voor duurzame cao’s. Uitgave van Arbeid & Milieu, samenwerkingsverband Vlaamse vakbond en milieubeweging.

Duurzaam MBO — http://www.duurzaammbo.nl/
Duurzaam MBO werkt aan de verduurzaming van mbo-opleidingen en van de bedrijfsvoering van mbo-scholen.

Morgen — www.studentenvoormorgen.nl/                                        Morgen is zowel een netwerk van lokale studentenorganisaties als een landelijke vrijwilligersorganisatie. Met studenten werkt ze aan het informeren en activeren van andere studenten rondom duurzaamheid. Ook zet ze zich in voor het verduurzamen van hogescholen en universiteiten.

NEN — http://www.nen.nl/                                                              De website van het Nederlands Normalisatie Instituut biedt een overzicht van veelgebruikte normen volgens ISO 26000, de nieuwe, wereldwijde richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties.

Rank a brand — http://www.rankabrand.nl/                                      Een website die merken beoordeelt op hun duurzaamheid.

Duurzame Kerk — http://www.duurzamekerk.nl/                                                                                                                    Deze themawebsite van Landelijk bureau DISK bevat ideeen en suggesties voor lokale geloofsgemeenschappen die actief wille zijn op het gebied van verduurzaming.

International Labour Organization — http://www.ilo.org/                                             De Internationale Arbeidsorganisatie is verbonden aan de Verenigde Naties en heeft als doel het bevorderen van sociale rechtvaardigheid. Op de website is informatie te vinden over allerlei onderwerpen die te maken hebben met duurzame arbeid.

The Story of Stuff Project — http://www.storyofstuff.com                   Een Engelstalige website met aansprekende filmpjes over (on)duurzame productie en consumptie.

Gapminder — http://www.gapminder.org/                                         Een Engelstalige website met door de Verenigde Naties verzamelde gegevens over duurzame ontwikkeling in verschillende landen. Je kunt zelf vergelijkingen tussen landen maken.