Interviews

In het DISK kwartaalblad OndersteBoven zijn in het kader van het project 'Duurzaamheid: waar geef jij je talenten aan?' interviews gepubliceerd met mensen die zich betrokken voelen bij duurzaamheid. De (groeps)gesprekken gaan over de duurzame thema's waar hun hart sneller voor klopt en hoe ze in hun eigen (werk)omgeving uitdrukking geven aan hun betrokkenheid. Voor deze gesprekken is zoals in het spel Duurzaamheid: waar geef jij je talenten aan? gebruikgemaakt van een set kaartjes waarop duurzame thema's staan genoemd en waaruit een keuze kan worden gemaakt. Hieronder kun je deze interviews downloaden. 

Innerlijke betrokkenheid is   essentieel                                      

Uit: OndersteBoven 2010-4 

Er zijn maar weinig mensen die vragen of het ook duurzaam kan                                                                    Uit: OndersteBoven 2011-2

Ik begin altijd liefst klein                                                        Uit: OndersteBoven 2011-2

 Als iedereen een paar kleine dingen doet, dan ben je al zo’n eind                                                            Uit: OndersteBoven 2011-2

 Je moet focussen in je leven                                                          Uit: OndersteBoven 2011-3

 Wat ik doe, is soms bijna missionair                                         Uit: OndersteBoven 2011-3

 Dit gesprek prikkelt om na te denken over mogelijkheden op mijn werk                                              

Uit: OndersteBoven 2011-3

De blijdschap en de zucht                Uit: OndersteBoven 2011-4

 Het leven van Jezus als duurzaamheids- campagne                                                     Uit: OndersteBoven 2011-4

 Hoe ver ga je met dat wereldverbeter- gedoe?                                                    

Uit: OndersteBoven 2011-4