Interviews

In het DISK kwartaalblad OndersteBoven zijn in het kader van het project 'Duurzaamheid: waar geef jij je talenten aan?' interviews gepubliceerd met mensen die zich betrokken voelen bij duurzaamheid. De (groeps)gesprekken gaan over de duurzame thema's waar hun hart sneller voor klopt en hoe ze in hun eigen (werk)omgeving uitdrukking geven aan hun betrokkenheid. Voor deze gesprekken is zoals in het spel Duurzaamheid: waar geef jij je talenten aan? gebruikgemaakt van een set kaartjes waarop duurzame thema's staan genoemd en waaruit een keuze kan worden gemaakt. Hieronder kun je deze interviews downloaden.

lees meer

Websites

Er zijn vele websites waarop je informatie kunt vinden die kunnen inspireren bij het zoeken naar manieren waarop je in je (werk)omgeving uitdrukking geeft aan je betrokkenheid bij duurzame therma's. Hieronder tref je een selectie aan:

MVO Nederland — http://www.mvonederland.nl/                              MVO Nederland is de kennis- en netwerkorganisatie voor mvo met veel informatie voor ondernemers die hun bedrijfsvoering willen verduurzamen.

Urgenda — http://www.urgenda.nl/                                                  Urgenda is een actie-organisatie voor duurzaamheid en innovatie met veel projecten en ideeën.

GroeneKerkenactie --- https://www.groenekerken.nl/  Met de GroeneKerkenactie willen Kerk in Actie en Tear stimuleren dat kerken duurzamer en groener worden en dat die kerken – van beginner tot duurzame expert – elkaar kunnen vinden en stimuleren.

lees meer